เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน(ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน)

 » ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจของที่ทำการปกครองอำเภอและส่วนราชการประจำอำเภอ พร้อมรายละเอียด

  ⇒ คู่มือปฏิบัติงาน ที่ทำการปกครองอำเภอ (ด้านรักษาความสงบเรียบร้อย) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ คู่มือปฏิบัติงาน ที่ทำการปกครองอำเภอ (ด้านการทะเบียน) pdf 300x300  ดาวน์โหลด

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

foot picture 1