เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

Send an Email
ข้อมูลอื่นๆ:

ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ (Ban Phue District Office)
 ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2021 ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160
เบอร์ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านผือ : 042-281296
ติดต่องานทะเบียนและบัตรอำเภอบ้านผือ : 042-281590

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์หน่วยงาน : www.banphuedistrict.go.th

banphuedistrict


ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านผือ

ที่อยู่ : 295 ม.2 ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

โทรศัพท์ : 042-281296

โทรสาร : 042-281296

อีเมล :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ban Phue District Public Health Office


 ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านผือ

ที่อยู่ : ถนนชนบทบำรุง ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160

โทรศัพท์ : 042-281494

โทรสาร :  042-281494

อีเมล :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ban Phue District Livestock Office


 ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ

ที่อยู่ : 5/1  หมู่ 8  ถนนชนบทบำรุง  ตำบลบ้านผือ  อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี  41160

โทรศัพท์ : 042-281308

โทรสาร : 042-281308

อีเมล :  banphue.doae.go.th
Ban Phue District Agriculture Office


ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านผือ

ที่อยู่ : ศูนย์ราชการอำเภอบ้านผือ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160

โทรศัพท์ : 042-281296

โทรสาร  : 042-281296

อีเมล :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ban Phue District Livestock Office


 ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานประมงอำเภอบ้านผือ

ที่อยู่ :  ศูนย์ราชการอำเภอบ้านผือ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160

โทรศัพท์ : 042-281296

โทรสาร  : 042-281296

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ban Phue District Fisheries Office

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

foot picture 1