เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

Send an Email
ข้อมูลอื่นๆ:

ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ (Ban Phue District Office)
 ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2021 ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160
โทรศัพท์ : 042-281296

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์หน่วยงาน : www.banphuedistrict.go.th

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

foot picture 1